27. jul, 2021

Tekst

Wat zijn de symptomen van Parkinson?

Sommige symptomen van Parkinson zijn zichtbaar, maar andere niet. Onwetendheid over de symptomen van Parkinson kan een goede diagnose van de ziekte in de weg staan. Voor mensen met Parkinson kan het soms moeilijk zijn om te achterhalen of sommige symptomen horen bij de ziekte van Parkinson of een andere oorzaak hebben.

De ziekte van Parkinson is complex en uit zich in talrijke symptomen. Deze zijn vaak te onderscheiden in motorische (gericht op beweging) en niet-motorische klachten, zoals concentratieproblemen. De klachten verschillen per patiënt en zelfs per dag of moment. Niet elke patiënt ervaart dus alle symptomen. Al zijn er wel veel overeenkomsten. De eerste symptomen zijn meestal vaag en worden niet altijd herkend als het begin van Parkinson. De klachten worden langzamerhand erger. En hebben dus ook steeds meer invloed op het dagelijks leven van de patiënt. Als een Parkinsonpatiënt last heeft van trillen, traag bewegen of stijve spieren, gaan ogenschijnlijk eenvoudige handelingen niet meer automatisch. Opstaan uit een stoel of bed, een dopje op een tube doen, een overhemd dichtknopen of veters strikken, worden dan steeds lastiger taken.

Wat zijn aanwijzingen voor Parkinson?

Parkinson is een gecompliceerde ziekte die zich uit in talrijke symptomen. Deze zijn vaak te onderscheiden in motorische (gericht op beweging) en niet-motorische klachten zoals depressieve gedachten. De symptomen verschillen per patiënt, dus niet iedereen zal alle klachten ervaren.

Wat zijn de symptomen van Parkinson?