1. apr, 2019

Pimavanserine voor psychose bij de ziekte van Parkinson

 

Pimavanserine voor psychose bij de ziekte van Parkinson

Psychose bij de ziekte van Parkinson (ZvP) wordt gekenmerkt door hallucinaties en wanen. Het is de voornaamste oorzaak van invaliditeit en verpleeghuisopname en het heeft belangrijke gevolgen voor de kwaliteit van leven van zowel patiënten als mantelzorgers. Er wordt geschat dat tot maximaal 60 % van de patiënten met de ZvP een psychose kan krijgen tijdens het beloop van de ziekte. Buiten psychose is een cognitieve stoornis, waaronder dementie, een ander veelvoorkomend en invaliderend niet-motorisch symptoom bij mensen met de ZvP. Een aantal studies vermelden een sterk verband tussen een cognitieve stoornis en psychose bij de ZvP. Het is daarom belangrijk dat een antipsychotisch medicijn voor mensen met de ZvP ook veilig is bij een cognitieve stoornis.  

Door: Werkgroep Wetenschapsnieuws

Slechts enkele antipsychotische medicijnen zijn effectief voor de behandeling van psychose bij de ZvP als andere behandelingsmogelijkheden niet meer in aanmerking komen.

De studieopzet     

Doel van de studie is het meten van de werkzaamheid van pimavanserine op een psychose bij parkinsonpatiënten met een cognitieve stoornis versus zonder cognitieve stoornis. Tevens bij patiënten die wel of geen cognitie-verbeterende medicatie gebruiken.

Voor deze studie zijn de gegevens gebruikt van 185 patiënten uit een eerdere studie waarin het effect van pimavanserine en placebo op de psychose is vergeleken gedurende 6 weken. De opsplitsing van de onderzoekspopulatie is toen nog niet gemaakt.

Resultaten en conclusie

Uit de studie bleek dat pimavanserine een groter effect had op een psychose bij de ZvP als er tevens sprake was van een cognitieve stoornis. Het effect was behoorlijk en mogelijk nog sterker als er ook cognitieverbeterende medicatie werd gebruikt. Meer onderzoek is nodig om de resultaten te bevestigen.  

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mds.27488

opmerking werkgroep wetenschapsnieuws:

In Nederland wordt vaak clozapine (off-label, niet officieel geregistreerd voor deze indicatie) voorgeschreven voor het gebruik bij de ZvP en in de VS, waar de studie werd gedaan, is dat pimavanserine. Vele andere antipsychotica verergeren de motorische symptomen.

In het Nederlandse tijdschrift voor Psychiatrie wordt gesteld dat pimavanserine, wanneer geregistreerd, ingezet zou kunnen worden als clozapine niet het gewenste resultaat heeft (Duits et al. Tijdschrift voor psychiatrie 59 (2017)9, 528-536).