4. mrt, 2019

Zweten en Parkinson

Zweten en Parkinson

Ongeveer de helft van de mensen met de ziekte van Parkinson ervaart veranderingen in het transpireren. Het kan gaan om verminderd transpireren (hypohydrosis) of overmatig transpireren (hyperhydrosis). Dit laatste komt vaker voor en wordt over het algemeen ook als het meest hinderlijk ervaren.

Overmatig zweten kan voorkomen over het gehele lichaam, maar ook in een deel van het lichaam, bijvoorbeeld de voeten, het gelaat of de romp. Overmatig zweten komt vooral voor bij patiënten die last hebben van ON-OFF fluctuaties. Met name OFF momenten (momenten op de dag dat de anti-Parkinson medicatie is uitgewerkt), maar ook momenten van (heftige) overbeweeglijkheid kunnen gepaard gaan met overmatig transpireren.

De oorzaak van veranderd transpireren is nog niet bekend. Vermoedelijk spelen veranderingen in het autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel een rol.

 

Behandeling

Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen om overmatig transpireren tegen te gaan, denk bijvoorbeeld aan het dragen van verkoelende kleding, het vermijden van warme ruimtes en omstandigheden waarin u overmatig transpireert, het vermijden van bepaald voedsel en dranken (bijvoorbeeld gepeperd eten, alcohol en koffie/thee).

Als overmatig transpireren gerelateerd is aan OFF momenten, dan is het zaak om de OFF momenten zoveel mogelijk te beperken door het medicatie schema aan te passen. Als overmatig transpireren gerelateerd is aan overbeweeglijkheid, dan dienen deze momenten (zoveel als mogelijk) beperkt te worden.

Indien al deze maatregelen onvoldoende effect hebben, dan kan het gebruik van anticholinerge medicatie worden overwogen (bijvoorbeeld oxybutinine). Dit soort medicijnen hebben echter vaak ook hinderlijke bijwerkingen, bijvoorbeeld (toename van) obstipatie en een droge mond.

Wanneer is sprake is van lokale hyperhydrosis kan een behandeling met botuline toxine injecties worden overwogen. Soms is het zinvol om voor de behandeling van overmatig transpireren een dermatoloog te bezoeken.

 

Gebaseerd op: Swinn et al, Movement Disorders 2003. Sweating dysfunction in Parkinson’s Disease.