9. jan, 2018

speciale aanpak voor Parkinson ParkinsonNet

Parkinsonpatiënten die gespecialiseerde fysiotherapie volgen, hebben minder last van complicaties en hoeven minder behandelingen te volgen dan bij reguliere therapie. Ook gaan de kosten voor de zorg van deze patiënten aanzienlijk omlaag. Op jaarbasis kan toepassing van de therapie een besparing van naar schatting 11 miljoen euro opleveren.

Dat blijkt uit een onderzoek van zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc onder 4.381 parkinsonpatiënten, waarvan de resultaten op 13 december zijn gepubliceerd in The Lancet Neurology. Daarbij keken de onderzoekers naar de declaraties die de patiënten gedurende drie jaar indienden.

De fysiotherapie is onderdeel van de aanpak van ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. De fysiotherapeuten die de nieuwe therapie gaven, hadden per patiënt minder behandelingen nodig. Patiënten hadden minder vaak complicaties zoals botbreuken, en hoefden ook minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook was sprake van lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling.

De kosten van deze gespecialiseerde fysiotherapie waren lager ten opzichte van reguliere therapie. Gemiddeld declareerden de patiënten bijna 400 euro per jaar minder voor de gespecialiseerde behandeling. De totale zorgkosten, inclusief de medisch specialistische zorg, lagen zelfs gemiddeld 530 euro per jaar lager per patiënt, omdat ziekenhuisopnames werden voorkomen. 

Complicaties

"We hebben nu voor het eerst inzicht in de impact van gespecialiseerde behandeling in de alledaagse praktijk", zegt onderzoeker Jan Ypinga van CZ. "Ik ben blij dat is aangetoond dat patiënten met gespecialiseerde fysiotherapie minder last krijgen van complicaties, zoals botbreuken door een val. Voor mensen met Parkinson is dit echt goed nieuws. En het stelt patiënten en verwijzers in staat om een duidelijke keuze te maken voor kwaliteit van zorg."

Hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc benadrukt het grote belang van specialisatie voor een complexe aandoening als de ziekte van Parkinson: "Deze analyse van zorgdeclaraties geeft op geheel nieuwe wijze inzicht in de meerwaarde van ParkinsonNet, maar dan in de echte dagelijkse praktijk. De bevindingen benadrukken eens te meer dat mensen met Parkinson het verdienen om behandeld te worden door een expert die veel verstand heeft van deze ingewikkelde ziekte, en die goed op de hoogte is van de allerlaatste inzichten."

Bewijs

Er is volgens de onderzoekers toenemend bewijs dat parkinsonpatiënten baat hebben bij paramedische zorg, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat de aanpak van ParkinsonNet leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. De meerwaarde van deze aanpak op de lange termijn en in de dagelijkse praktijk was nog niet onderzocht. Zorgverzekeraar CZ nam daarom het initiatief voor een analyse van zorgdeclaraties van patiënten die de speciale aanpak volgden.

ParkinsonNet is een initiatief van het Radboudumc en de Werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Ruim 3.000 zorgverleners, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen, zijn aangesloten bij het netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio's die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.Wat me opvalt iedere keer is het een initiatief van ParkinsonNet !! mijn hoed af voor de Nederlanders  en wij Belgen zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen !!!