9. nov, 2017

verschillende soorten Parkinson

Mogelijke soorten Parkinson:

De echte ziekte van Parkinson – ook wel idiopathisch parkinsonisme – uit zich bij iedere patiënt anders. Het woord ‘idiopathisch’ is een medische term voor ‘van onbekende oorzaak’.

Ook worden er Parkinsonachtige aandoeningen onderscheiden van de ziekte van Parkinson.
Deze heten parkinsonisme of parkinsonsyndroom: een verzamelnaam voor aandoeningen die lijken op Parkinson.
Het verschil ligt in de dopamine: bij Parkinson is de aanmaak van dopamine verstoord, bij parkinsonisme verloopt de opvang van dopamine niet goed, waardoor Parkinson medicijnen niet werken bij parkinsonisme.Meestal is de eerste diagnose Parkinson omdat zeker in de beginfase het moeilijk vast te stellen is  of het Parkinson of Parkinson + is .Heeft U weinig of geen baat bij uw medicatie spreek er over bij Uw neuroloog!