2. dec, 2016

voeding en Parkinson

Voeding bij Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson kan het eten en drinken op den duur moeizamer gaan. Door de Parkinsonmedicatie, maar ook door het voortschrijden van de ziekte kunnen klachten ontstaan zoals verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen, misselijkheid, obstipatie (verstopping) en gewichtsverlies.

Daarnaast is de werking van de Parkinsonmedicatie vaak te optimaliseren door een goede eiwitverdeling over de dag. De  diëtist is de aangewezen persoon om mensen met Parkinson te begeleiden. .

Bij de ziekte van Parkinson is er een tekort aan dopamine in de hersenen. Mensen met Parkinson krijgen daarom vaak Levodopa* voorgeschreven; dit is een stof die in het lichaam wordt omgezet in dopamine. Levodopa gaat via de maag naarde dunne darm en wordt daar naar het bloed getransporteerd. Vervolgens wordt Levodopa vanuit het bloed in de hersenen opgenomen. In de hersenen wordt deLevodopa omgezet in dopamine. Het tekort aan dopamine in de hersenen wordt op deze manier aangevuld. De opname van Levodopa kan op verschillende manieren verstoord worden. Dit kan onder andere door een volle maag, door obstipatie (verstopping) of door het eten van eiwitten. Medicatie met Levodopa zijn: Madopar, Sinemet, Duodopa, Stalevo

 

Rol van de Parkinson dietist

De werking van Levodopa kan beïnvloed worden door de inname van eiwitten. Door de inname van eiwitten licht te beperken en door de eiwitten beter over de dag te verdelen kan de werking van de Levodopa bevorderd worden. De gevolgen van een eiwitbeperking zijn per persoon verschillend. Binnen 2 weken weet u of u er baat bij heeft. In overleg met uw  diëtist kunt u, uw eetpatroon hierop aanpassen.