29. nov, 2016

in off gaan met Parkinson

www.parkinsonnet.nl

On/off is een meer of minder snelle wisseling van een toestand waarin iemand met de ziekte van Parkinson onnodige bewegingen maakt naar een toestand waarin hij stijf, vermoeid en traag is. In de periode dat de patiënt stijf is, kan hij tevens last hebben van andere parkinsonverschijnselen. Soms ligt tussen deze fasen een kortere of langere periode waarin iemand zich 'goed' voelt. Deze complicatie is moeilijk te behandelen. Het aantal wisselingen over de dag is met medicijnen nog wel te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de medicijnen over de dag te verspreiden en de dosis op sommige momenten iets te verhogen. Het is echter onmogelijk om het verschijnsel on/off helemaal te laten verdwijnen.