info

17. mrt, 2020
16 maart 2020

Vaker oogproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson

Onderzoek van Carlijn Borm toont belemmeringen in het dagelijks leven voor patiënten aan.

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben vaker zicht- en oogproblemen zoals wazig zien, symptomen van droge ogen, moeite met diepte inschatten en dubbelzien, dan mensen van dezelfde leeftijd zonder de aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van Carlijn Borm, neuroloog in opleiding aan het Radboudumc. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Neurology. Ze stelt ook dat deze oogproblemen van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten van mensen met Parkinson.

“Het is belangrijk dat mensen met Parkinson goed blijven zien, omdat dit helpt bij het compenseren van bewegingsproblemen die worden veroorzaakt door de ziekte. Beter zicht verkleint ook het risico op vallen”, aldus promovenda Carlijn Borm, van de afdeling Neurologie. “We zagen dat Parkinsonpatiënten oogproblemen hebben die verder gaan dan het normale verouderingsproces en dat die problemen hun dagelijks leven kunnen ontwrichten. Toch zijn de meeste oogproblemen te behandelen. Het is dus belangrijk dat mensen met Parkinson worden gescreend en behandeld.”

Vragenlijst over handelingen in het dagelijks leven

Aan het onderzoek deden 848 mensen met Parkinson mee, die gemiddeld zeven jaar symptomen vertoonden. Zij werden vergeleken met 250 mensen zonder de ziekte. De gemiddelde leeftijd van beide groepen was 70 jaar. De deelnemers hebben een vragenlijst ingevuld over zicht- en oogproblemen. Voor elk beschreven probleem, zoals ‘Ik heb een branderig of korrelig gevoel in mijn ogen’ en ‘Lijnen die recht zouden moeten zijn, zijn golvend of wazig’, moesten de deelnemers kiezen uit een reeks van vier reacties, variërend van ‘nooit symptomen’ tot ‘dagelijks symptomen’.

Uit de antwoorden blijkt dat 82% van de mensen met Parkinson één of meer oogproblemen meldden, in vergelijking met 48% van de mensen zonder de ziekte. Ook bleek dat oogproblemen bij 68% van de mensen met Parkinson leiden tot een belemmering in dagelijkse activiteiten zoals autorijden, computerwerkzaamheden, lezen, wandelen of persoonlijke verzorging. Dit geldt slechts voor 35% van de mensen zonder de ziekte.

Carlijn Borm: “We raden mensen met Parkinson die oogproblemen hebben aan dit zo tijdig mogelijk aan te geven bij hun behandelend arts, zodat ze voor verdere testen kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist. Soms kan een verandering in medicatie al tot verbetering leiden. Bij patiënten die geen oogproblemen aangeven, kan de behandelaar een vragenlijst gebruiken om erachter te komen of er ongemerkt toch sprake is van belemmeringen.”

Publicatie in Neurology, 11 March 2020: Seeing ophthalmologic problems in Parkinson disease – Carlijn D.J.M. Borm, Femke Visser, Mario Werkmann, Debbie de Graaf, Diana Putz, Klaus Seppi, Werner Poewe, Annemarie M.M. Vlaar, Carel Hoyng, Bastiaan R. Bloem, Thomas Theelen, Nienke M. de Vries. Het onderzoek, Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson (VIP), is mede mogelijk gemaakt door Stichting ParkinsonFonds.

 

6. mrt, 2020

Het Coronavirus en de ziekte van Parkinson

 

Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) is een luchtwegaandoening die zich volgens de Centers for Disease Control van persoon tot persoon kan verspreiden. Senioren zijn het kwetsbaarst. Aangezien de meeste mensen met de ziekte van Parkinson (PD) in hun laatste jaren zijn, wil de Parkinson Foundation dat je voorbereid bent op COVID-19 en Parkinson.

Over het Coronavirus (COVID-19)

Coronavirussen zijn een familie van virussen die lijken op verkoudheid, ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) en Midden-Oosten respiratoir syndroom (MERS). In 2019 werd een nieuw virus gevormd en verspreid van China naar andere landen, waaronder de VS, nu coronavirusziekte 2019 of COVID-19 genoemd.

Tekenen en symptomen van infectie met COVID-19 kunnen twee tot 14 dagen na blootstelling verschijnen en kunnen koorts, hoesten, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden omvatten. Er is momenteel geen remedie of vaccin. Degenen die denken dat ze de ziekte kunnen hebben, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken. Lees de factsheet Centers for Disease Control hier.

Senioren en Coronavirus

Senioren lopen het grootste risico om COVID-19 en de symptomen ervan te ontwikkelen, wat kan leiden tot de ontwikkeling van longontsteking. Senioren zouden sterk moeten overwegen om het pneumonie-vaccin zo snel mogelijk te krijgen of erover met hun arts te praten.

Over het algemeen verspreiden virussen zich sneller in residentiële voorzieningen, gemeenschapshuisvesting en begeleid wonen. Waar mogelijk moeten senioren die in deze voorzieningen wonen gemeenschappelijke ruimtes vermijden en vaak saniteren.

Paraatheid voor mensen met Parkinson

Mensen met Parkinson en zorgpartners moeten deze tips in overweging nemen om beter voorbereid te zijn op het Coronavirus:

Alledaagse voorzorgsmaatregelen

 • Was je handen. Was ze vaak met water en zeep gedurende minstens 20 seconden.
 • Draag handdesinfecterend middel. Gebruik in openbare ruimtes een handdesinfecterend middel op alcoholbasis dat ten minste 60% alcohol bevat.
 • Sanitize om je heen. Blijf zo gezond mogelijk. Ga door met boodschappen doen en sportbezoeken, maar probeer desinfecterende doekjes te gebruiken voordat je fitnessapparatuur en boodschappenwagentjes gebruikt.
 • Ken de symptomen. Primaire symptomen zijn milde tot ernstige aandoeningen van de luchtwegen met koorts, hoest en / of kortademigheid.
 • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.
 • Raak uw ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen.
 • Vermijd evenementen waarbij veel mensen in nauw contact staan.

Paraatheid PD

 • Controleer al uw medicijnen. Maak een inventaris van alle medicijnen en bestel die die bijna op zijn. 
 • Schrijf je medicatielijst op. Noteer of print een lijst met al uw medicijnen (niet alleen PD-medicijnen). Gebruik medicijnnaam, sterkte, ingenomen tijden en doseringen. Dit aanpasbare  medicatieschema  kan helpen.
 • Maak een lijst van uw artsen.  Maak een lijst van uw artsen en hun contactgegevens en neem deze mee in geval van een ziekenhuisopname.
 • Bewaar uw  Aware in Care-set  voor het geval u een zorgverlener moet informeren over uw PD-behoeften. Bestel  hier een .
 • Houd uw  medische waarschuwingskaart bij de  hand.  Houd het altijd bij u. Druk één  hier .
 • Ken uw reactieplan van de gemeenschap. Neem hier contact op met het bureau voor noodbeheer van uw staat  .
24. feb, 2020

serotonine …. depressief of good te pasS …… ??

Serotonine is een neurotransmitter die van grote invloed is op ons functioneren. Wat doet serotonine met je? Waarom is het bij veel mensen uit balans? Waarom wordt er zo veel antidepressiva voorgeschreven? Waarom is het zo lastig om er weer mee te stoppen? Hoe kan ik zelf mijn serotonine hoeveelheid in mijn hersenen beïnvloeden? Kan ik mijn gevoelens van depressiviteit er mee veranderen? Kan ik ook wat anders doen dan of toch maar antidepressiva gaan gebruiken?

Onderstaand wat uitleg wat serotonine is en vooral wat een hoog niveau of  een laag niveau serotonine met je doet.

Overleg altijd met je arts wat het beste voor jouw is in jouw situatie maar bezint ook voordat je begint.

De meeste voorgeschreven antidepressiva zijn SSRI dat staat voor Selective Serotonine Re-uptake Inhibitor, in het Nederlands: selectieve serotonine heropname remmer. De medicijnen vertragen de (her)opname van serotonine. Hiermee wordt als het ware je serotonine hoeveelheid in je hersenen langer beschikbaar.

Serotonine is misschien wel één van de meest belangrijkste gelukshormonen in je lichaam. Net als de andere gelukshormonen heeft Serotonine een belangrijke rol in het geluksgevoel. Een leuk weetje is dat veel mensen altijd denken dat Serotonine alléén maar in de hersenen aangemaakt wordt, en daar ook alléén maar gebruikt wordt. Maar wist jij dat 95% van de totale hoeveelheid serotonine in de darmen aangemaakt wordt? Dat neemt natuurlijk niet weg dat de resterende 5% van de serotonine gewoon in de hersenen aangemaakt moeten worden, want de serotonine uit de darmen zal nooit de hersenen kunnen bereiken alhoewel de wetenschap dat nog niet precies weet

In de hersenen is serotonine onder andere betrokken bij de stemming, het sociale gedrag, het libido, de slaap, het geheugen en het vermogen om te leren.

De serotonine die in de darmen aangemaakt wordt, is relatief nieuw voor de medische wetenschap, en moet nog verder onderzocht worden. Maar op dit moment wordt aangenomen dat het te maken heeft met de eetlust, maar de reden van de hoge activiteit van serotonine in de darmen is tot op heden nog een grote vraag.

Om even de grote tegenstelling tussen een hoog niveau Serotonine en een laag niveau Serotonine aan te geven:

• Je lichaam heeft een hoog niveau aan Serotine:
• Je bent rustig, voldaan, open-minded, heldere geest en sociaal dominant. Het leven met veel serotonine kan erg mooi zijn!
• Je lichaam heeft een laag niveau aan Serotine:
• Je bent angstig, depressief, pessimistisch en agressief. Het leven ziet er in het algemeen erg somber uit.

De belangrijkste symptomen van een tekort aan Serotonine

Het gelukshormoon Serotonine is betrokken bij heel veel verschillende lichaamsprocessen, dus zijn er evenveel mogelijke symptomen. Maar in basis is het allemaal terug te brengen naar humeur, emoties en depressiviteit. Daarnaast zijn er verbanden tussen serotonine en de kwaliteit van slapen, en is er een verband tussen serotonine en het libido.

Symptoom 1: Gevoelens van angst
Mensen met veel angstgevoelens hebben over het algemeen een laag niveau Serotonine in hun lijf. Maar dat wil niet zeggen dat de serotonine de enige oorzaak van de angstgevoelens zou zijn. Aan de andere kant is het wel zo dat medicatie met serotonine de angstgevoelens weer laat verdwijnen.

Symptoom 2: Trek in koolhydraten
Als je weinig serotonine in je systeem hebt, is de kans groot dat je jezelf regelmatig betrapt op het eten van koolhydraten en / of allerlei zoetigheden. Van koolhydraten is bekend dat ze het niveau Serotonine in de hersenen doet stijgen door de grotere beschikbaarheid van Tryptofaan. Deze laatste is de grondstof van serotonine. Je voelt je dus goed na het eten van koolhydraten, door de extra serotonine in je hersenen. Dit werkt verslavend. Overigens hoeft dit niet beslist van de serotonine te komen: Koolhydraten bevatten vaak gluten, wat ook een verslavende werking heeft.

Symptoom 3: Depressieve gevoelens
Dat serotonine te maken heeft met je humeur is geen geheim. Mensen met een depressie krijgen vaak een behandeling met serotonine. Dat wil niet zeggen dat serotonine de enige oorzaak van de depressieve gevoelens hoeft te zijn, maar de behandeling werkt wél.

Symptoom 4: Problemen met de spijsvertering
Het wordt inmiddels aangenomen dat Serotonine een rol speelt in de ontwikkeling van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Door een verhoging van de serotonine, helpen vaak om deze aandoening, en daarmee de spijsvertering, te verbeteren.

Symptoom 5: Emotioneel overgevoelig
Door een laag niveau serotonine kun je gevoeliger zijn dan normaal. Een onschuldige opmerking van iemand anders, neem je dan plotseling heel erg serieus en beschouw je als een persoonlijke aanval. Alles is steeds erger dan het in feite is.

Symptoom 6: Vermoeidheid
Serotonine kan een grote invloed hebben op vermoeidheid. Een constant gevoel van lusteloosheid, gebrek aan energie en moeheid kan het gevolg zijn van te weinig serotonine. Ook kan de vermoeidheid een symptoom zijn na het stoppen van serotonine-medicatie. Dit lost weer op als het natuurlijke serotonine weer aangevuld is.

Symptoom 7: Moeite met slapen
Een laag niveau aan Serotonine wordt ook in verband gebracht met slapeloosheid. Dit kunnen we verklaren doordat serotonine een belangrijke rol speelt bij het aanmaken van Melatonine. Dit is een hormoon die erg belangrijk is voor het dag- en nachtritme.

Door het gebrek aan serotonine ben je niet in staat om je lichaam tot rust te brengen, als voorbereiding voor een goede nachtrust.

Symptoom 8: Meer zin in seks
Een gebrek aan Serotonine is ook gekoppeld aan een hoog libido. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het lichaam graag Serotonine aan wil maken, en daarvoor de opwinding, de geilheid en het orgasme nodig heeft. Aan de andere kant wordt een té hoog niveau aan Serotonine in verband gebracht met een lager libido, dus minder zin in seks, maar een hogere emotionele verbondenheid met de partner.

Symptoom 9: Voortijdig klaarkomen
Voortijdig klaarkomen wordt vaak gezien als een psychische aandoening. Natuurlijk zal de psyche hier mee te maken hebben, maar we kunnen het ook herleiden naar de hoeveelheid serotonine in het lichaam. Als er een tekort aan serotonine is, wordt de signaaloverdracht van bepaalde receptoren verstoord. Voortijdig klaarkomen kan dus te maken hebben met de serotonine, maar dat is het niet alléén. Ook andere factoren kunnen hierin meespelen, zoals een onzeker gevoel over jezelf, onzeker over de seks, en psychische problemen.

Symptoom 10: Stemmingswisselingen
Het is een gebruikelijk symptoom dat mensen te maken krijgen met allerlei stemmingswisselingen als het serotonine gehalte te laag is. Agressief gedrag of juist over emotioneel gedrag in sociale situaties zijn een paar voorbeelden van de stemmingswisselingen die serotonine kan veroorzaken. Dus als je merkt dat je snel boos, agressief, angstig, depressief of juist heel vrolijk kunt zijn, dan kan serotonine één van de oorzaken zijn.

Symptoom 11: Gevoeligheid voor pijn
Er is een duidelijk verband tussen de serotonine in het lichaam, en de pijn tolerantie. Een laag niveau serotonine zou zorgen voor een hogere gevoeligheid voor pijn, zelfs bij hele kleine pijntjes. Een hoger niveau serotonine zorgt voor een lagere pijngevoeligheid, dus een hogere pijndrempel.

Symptoom 12: Gevoeligheid voor geluiden
Sommige mensen kunnen zeer gevoelig worden voor geluiden. Zachtere en middelmatige geluiden worden plotseling als zeer storend ervaren door de mensen die een laag serotonine gehalte hebben. Het horen van deze geluiden zorgen ervoor dat je je plotseling heel erg ongemakkelijk voelt door de stressreactie van het lichaam.

Symptoom 13: Toename in gewicht
We hebben eerder al vastgesteld dat mensen met een laag Serotonine gehalte veel behoefte hebben aan koolhydraten en zoetigheden. De productie van serotonine, als gevolg van deze overmatige voedselinname, werkt verslavend. Hierdoor kun je zwaarder worden. Overigens hoeft dit niet altijd, want dit hangt samen met heel veel andere factoren, onder andere het metabolisme. Maar zeker is dat het gebrek aan serotonine, in combinatie met het overeten, zorgt voor een beduidend lager energieniveau en een groot risico op depressieve gevoelens

4. feb, 2020

10 stappen voor de zorg voor een persoon met Parkinson-dementie

 

De ziekte van Parkinson (PD) staat bekend om de bijbehorende motorische symptomen , zoals tremor en vertraagde beweging. Mensen kunnen verrast zijn om te horen dat cognitieve veranderingen behoren tot veel voorkomende PD niet-motorische symptomen . Aanzienlijke cognitieve stoornissen kunnen ook invloed hebben op zorgpartners . Educatie en gezonde coping-strategieën zorgen voor ieders beste zorg.

Het volgende artikel is gebaseerd op een Parkinon's Foundation Expert Briefings webinar waarin zorgpartnerstrategieën worden onderzocht om mensen met PD-dementie te identificeren en te helpen, gehost door Joseph Quinn, MD, een neuroloog bij Parkinson's Foundation Center of Excellence Oregon Health & Science University en de Portland VA Medical Centrum. Dr. Quinn, de directeur van Parkinson Center voor beide instellingen, richt zijn onderzoek op de preventie van cognitieve achteruitgang en behandeling van dementie.

Wat is PD-dementie?

Milde cognitieve stoornissen komen zeer vaak voor bij de ziekte van Parkinson. Het kan het geheugen en het denken beïnvloeden, maar heeft niet altijd invloed op de dagelijkse activiteiten. Dementie is echter wanneer cognitieve veranderingen invloed hebben op het dagelijks leven. Dementie kan al dan niet voorkomen bij mensen met PD. Volgens recent onderzoek ontwikkelt 30 procent van de mensen met Parkinson geen dementie als onderdeel van de ziekteprogressie.

De verschillende soorten dementie zijn onder meer:

 • De ziekte van Alzheimer - de meest voorkomende vorm. Gehandicapt geheugen is een overheersend kenmerk.
 • Ziekte van Parkinson dementie (PDD) - gediagnosticeerd wanneer een persoon met Parkinson cognitieve achteruitgang ervaart na jaren van motorische symptomen. Problemen met multitasking en het plannen van complexe operaties, problemen met het gezichtsvermogen en hallucinaties komen allemaal veel voor.
 • Lewy body dementia (LBD) - gediagnosticeerd wanneer PD-motorische symptomen en cognitieve achteruitgang rond dezelfde tijd plaatsvinden en samen vorderen.

Een geallieerde teambenadering van de gezondheidszorg van Parkinson bevordert een optimaal leven; hetzelfde geldt voor PDD en LBD. De volgende 10 stappen, aangepast door Dr. Joseph Quinn van een checklist van de Alzheimer's Association , kunnen zorgpartners en families van mensen met PDD en LBD helpen het welzijn, de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen.

Ziekte van Parkinson Dementie en Lewy Body Dementie Familiechecklist

 1. Bevestig uw diagnose. Problemen met stemming, slaap, medicijnen of andere medische problemen kunnen allemaal op dementie lijken. De arts van uw Parkinson moet naar alle factoren kijken voordat een diagnose van PDD of LBD wordt gesteld.
 2. Zoek een arts die bekend is met PDD en LBD. Er is geen enkele test voor dementie geassocieerd met Parkinson. De diagnose wordt gesteld op klinische gronden. Het is belangrijk om een ​​specialist of arts te vinden die bekend is met dementie of geriatrische geneeskunde. Bel de hulplijn van de Parkinson's Foundation 1-800-4PD-INFO (473-4636) voor een verwijzing.
 3. Krijg informatie over Parkinson-dementie, waaronder:
  • Medisch advies - een arts kan diagnose, vooruitzichten en behandelingsbegeleiding geven.
  • Juridisch advies - bespreek uw gezondheidszorg en financiële voorkeuren vroeg met dierbaren. Zoek een advocaat die kan helpen deze voorkeuren te formaliseren om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd als u ze op een dag niet kunt uiten.
  • Communicatie - de beste manieren om te communiceren met een persoon met PD-dementie en omgaan met moeilijk gedrag zijn niet altijd intuïtief en vereisen geduld en acceptatie.
  • Belangrijkste veiligheidsproblemen - prioriteit geven aan ieders welzijn door meer te weten te komen over gevaren voor PD-dementie.
  • Hulpbronnen voor experts - bel de hulplijn van Parkinson's Foundation 1-800-4PD-INFO (473-4636) of zoek 'cognitie' of 'dementie' in de PD-bibliotheek . De Alzheimer's Association biedt ook educatief materiaal.
 4. Plan een familiebijeenkomst. De behoeften van elke persoon met dementie zullen in de loop van de tijd toenemen. Gezinsleden moeten weten hoe ze de communicatie moeten aanpassen en de primaire zorgpartner moeten ondersteunen.
 5. Betrek de persoon met dementie bij het besluitvormingsproces. Persoonlijkheid en oordeel zijn vaak intact in vroege stadia van dementie. Het is belangrijk om de persoon met dementie de kans te geven zijn voorkeuren te uiten, maar het is ook belangrijk om te weten wanneer bezorgdheid over de veiligheid de besluitvorming zou moeten beperken.
 6. Overweeg en bewaak veiligheidsproblemen vanaf het moment van diagnose. Neem belangrijke voorzorgsmaatregelen:
  • Change rijden privileges voor de veiligheid wordt een probleem. Uw arts kan een verwijzing naar de rij-evaluatie doen.
  • Zorgen voor financiële veiligheid. Mensen met dementie lopen een groter risico slachtoffer te worden van oplichting en fraude.
  • Beperk receptrisico's. Bevestig medicijnnamen en doses met de arts van uw geliefde. Als de persoon zich in de vroege stadia van dementie bevindt en in staat is, vul dan zijn wekelijkse pillendoos samen en controleer het gebruik.
 7.  Werk financiële en juridische kwesties uit.
  • Bepaalde juridische documenten zijn belangrijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid:
  • Een richtlijn vooraf zorgt ervoor dat uw zorgvoorkeuren worden uitgevoerd als u deze niet kunt communiceren.
  • Gezondheidszorg en financiële volmacht (POA) documenten met wie u gerelateerde beslissingen voor u wilt nemen, mocht u niet in staat zijn.
  • Overweeg in latere stadia van PD (met of zonder dementie) orders van artsen voor levensondersteunende zorg (POLST).
  • Zelden moeten conservatorium- of voogdijmaatregelen worden genomen.
  • Een oudere advocaat kan helpen met financiële planning voor toekomstige zorg- en verzekeringsbehoeften.
24. jan, 2020

Omgaan met duizeligheid of duizeligheid bij Parkinson

De Mayo Clinic beschrijft duizeligheid als een reeks sensaties, zoals zich zwak voelen, woozy, zwak of onstabiel. Wanneer duizeligheid je het verkeerde gevoel geeft dat jij of je omgeving draait of beweegt, wordt het duizeligheid genoemd. 1 Dat gevoel van ronddraaien of wervelen wordt soms geassocieerd met evenwichtsproblemen . 2,3 Het gevoel van onbalans bij staan ​​of lopen, of het gevoel van beweging, kan worden veroorzaakt door problemen in het binnenoor en / of een gebrek aan mentale helderheid. 4

Duizeligheid en duizeligheid zijn niet uniek voor de ziekte van Parkinson (PD). 3 Er kunnen meerdere oorzaken zijn en het bepalen van een effectieve behandeling is afhankelijk van een goede melding van de symptomen en het vermogen om een ​​oorzaak te identificeren. Bovendien kunnen symptomen minder opvallen in de vroege stadia van Parkinson. 3 Zoals bij de meeste aspecten van Parkinson, is de ervaring van symptomen uniek; je zult deze misschien nooit ervaren.

 

Falls

Een verlies van evenwicht, vaak resulterend in vallen, treft velen bij Parkinson. Dit is gedeeltelijk te wijten aan algemene motorische disfunctie veroorzaakt door de aandoening. Vallen kan afhangen van de symptomen van elke persoon en hoe deze op medicatie reageren Dit moet worden gecontroleerd voor elk patroon dat wordt opgemerkt op het moment van deze veranderingen of fluctuaties. 5 Syncope (flauwvallen) is een van de meest vergeten oorzaken van duizeligheid bij mensen met Parkinson. 2

Veelvoorkomende oorzaken

Door medicijnen veroorzaakte duizeligheid of duizeligheid

Geneesmiddelen die worden gebruikt om Parkinson en andere medische aandoeningen te behandelen, zoals hoge bloeddruk, kunnen mogelijk duizeligheid veroorzaken of duizeligheid verergeren. Als u op dieet bent of problemen heeft met eten en drinken, kunnen deze symptomen verergeren. Dopamine-agonisten zijn de meest waarschijnlijke geneesmiddelen die worden geassocieerd met duizeligheid of duizeligheid bij PD. 6

 

Door medicatie veroorzaakte duizeligheid wordt meestal behandeld door de dosering te verlagen en na verloop van tijd de trigger (s) te staken. Andere veel voorkomende medicijnen die duizeligheid kunnen veroorzaken, zijn onder andere anti-epileptica, antihypertensiva, antibiotica, antidepressiva, antipsychotica, pijnstillers en ontstekingsremmers. Raadpleeg altijd uw arts voordat u voorgeschreven medicijnen stopt of wijzigt. De Parkinson's Foundation benadrukt dat het op tijd innemen van uw medicatie u kan helpen uw conditie het beste te beheren en duizeligheid te voorkomen. 5

Orthostatische hypotensie

De medische definitie van orthostatische hypotensie (OH) is een daling van de systolische bloeddruk van 20 mmHg, of een daling van de diastolische bloeddruk van 10 mmHg binnen drie minuten na staan, vergeleken met de bloeddruk in zittende of liggende positie. 2,7 Een significante bloeddrukdaling kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd, verlies van kleur in het gezicht, zwakte, vermoeidheid, wazig zien of cognitieve stoornissen. Dit kan leiden tot verlies van evenwicht als u te snel opstaat. Als u ernstige OH ervaart, loopt u het risico flauw te vallen dat kan leiden tot een val.

Met een plotselinge verandering van positie kunnen de bloedvaten in uw onderste ledematen mogelijk niet genoeg bloed door het lichaam omhoog pompen. Wanneer dit gebeurt, verzamelt bloed zich in de bloedvaten van de benen en beperkt het de terugkeer van de bloedtoevoer naar het hart en de hersenen (verminderde cerebrale perfusie). 7

 

Oudere mensen die al lang Parkinson hebben, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van OH. Overal van 15-50% van de mensen zullen dit soort duizeligheid ervaren. 7 Een eenvoudige managementtechniek is om de hydratatie te verhogen door elke dag 6-8 glazen water te drinken. Uw arts kan voorstellen om compressiekousen te dragen, uw inname van zout en cafeïne te verhogen en indien nodig, kunnen ze bepaalde medicijnen voorschrijven die u kunnen helpen water vast te houden en de staande bloeddruk te verhogen. 2

Diepe hersenstimulatie

DBS is een chirurgische ingreep die doorgaans wordt uitgevoerd om de motorische symptomen van Parkinson te verlichten die niet voldoende onder controle is met medicatie. Het is ook in verband gebracht met het begin van duizeligheid of duizeligheid. Het ontwikkelt zich meestal snel na de chirurgische implantatie. Onthoud altijd of duizeligheid aanwezig is wanneer het apparaat wordt geactiveerd of is uitgeschakeld. Probeer het apparaat uit te schakelen en te controleren of de sensatie verdwijnt om de oorzaak te evalueren. Als het oplost, praat dan met uw arts over de positionering en programmering van het apparaat.

Goedaardige paroxismale positionele duizeligheid

Goedaardige paroxismale positionele duizeligheid (BPPV) is een gevoel van ronddraaien bij het in bed draaien. Het kan slechts enkele seconden duren, maar het kan eng zijn of u misselijk maken. 2 Een arts kan BPPV diagnosticeren door een lichamelijk onderzoek uit te voeren met behulp van een diagnostische manoeuvre zoals de Dix Hallpike. Om dit probleem te verbeteren zijn er thuis oefeningen te doen, zoals de Epley- of Semont-manoeuvres, die kunnen helpen bij het oplossen en het evenwicht in uw oor herstellen. Het wordt bereikt door uw hoofd in verschillende posities te plaatsen, waardoor kristalresten uit het halfronde kanaal van het oor worden verplaatst en de symptomen van duizeligheid worden opgelost.

Migraine

Sommigen die last hebben van migraine kunnen ook duizeligheid of duizeligheid ontwikkelen. Over het algemeen lost de behandeling van de hoofdpijn de duizeligheid op. Het kan worden aangeduid als door migraine veroorzaakte duizeligheid.

Voorbijgaande ischemische aanval of beroerte

Wanneer duizeligheid snel optreedt, samen met aanvullende neurologische symptomen, is een voorbijgaande ischemische aanval (TIA) of beroerte mogelijk. Bel 911 onmiddellijk als u om iemand geeft die een beroerte lijkt te hebben.

Gemeenschappelijke managementstrategieën

Effectieve strategieën voor het beheersen van duizeligheid kunnen uw kwaliteit van leven verbeteren . Neem de tijd om van houding te veranderen om uw bloeddruk aan te passen, gehydrateerd te blijven en uw hoofd op te heffen tijdens het slapen. Zorg ervoor dat u de tijden en omstandigheden bijhoudt die u duizelig of duizelig ervaart, om te delen met uw zorgteam.